28 listopada 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Święty Jan Paweł II
 …Człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus daje na to jasną odpowiedź: „Prawda was wyzwoli”. Życie ludzkie jest więc także dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano (…) Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdy. Tylko prawda czyni wolnymi. (…)
Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem…”
Jan Paweł II Olsztyn 6. czerwiec 1991 r.
Uniwersalność i ponadczasowość nauczania Jana Pawła II czyni Go Świętym! Powyższy fragment homilii liczy już niemal ćwierć wieku, a niczego z aktualności nie stracił. Mało tego, jest tym bardziej aktualny, ponieważ nasze osobiste doświadczenie wolności jest w tych słowach zawarte w pełni…