16 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Średnia godzinowa stawka brutto wynosi w Polsce 31 zł