30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Miesiąc: czerwiec 2014

2 min read

Na kolejnym spotkaniu w Enea Operator nie udało się wypełnić zapisów art. 31 ust. 8 Zakładowego Układu Zbiorowego, dotyczących ustalenia...

1 min read

Zakończyła się kolejna rozprawa o odszkodowanie z tytułu utraty praw do części akcji. Tym razem w Szczecinie.      ...

3 min read

 „Solidarność” Pomorza Zachodniego   Chwilę po 9 rano w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęło się wyborcze Walne Zebranie Delegatów...

1 min read

Spotkanie odbyło się na wniosek NSZZ Solidarność.   -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

2 min read

Wybory władz SKE na nową kadencję. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników