23 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Krajowej Sekcji Energetyki, Elektrowni i Elektrociepłowni

18.09 z inicjatywy Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Energetyki i Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników