8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Miesiąc: październik 2014

2 min read

W siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady KSE. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski. W posiedzeniu wziął udział Przewodniczący...

2 min read

które zawiesiły stosowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy SEKRETARIAT GÓRNICTWA I ENERGETYKI KRAJOWA SEKCJA ENERGETYKI (więcej…)

3 min read

W Gronówku w siedzibie Energobudu odbyło się kwartalne spotkanie Zarządu z stroną społeczną. (więcej…)

1 min read

Polecane - Artykuły Znajdziecie między innymi: Koniec z wolnymi sobotami?! Tak się doi państwowe spółki