8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2014-10-16

2 min read

które zawiesiły stosowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy SEKRETARIAT GÓRNICTWA I ENERGETYKI KRAJOWA SEKCJA ENERGETYKI (więcej…)