17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Rady Krajowej Sekcji Energetyki

W siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady KSE. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski. W posiedzeniu wziął udział Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników