21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Piotr Duda pozostaje szefem „Solidarności”

PAP/Jacek BednarczykDotychczasowy przewodniczący Komisji Krajowej był jedynym kandydatem na to stanowisko. Ostatecznie zdobył 257 na 300 oddanych głosów. – „Warto było harować przez 4 lata dla tych chwil – mówił po ogłoszeniu wyników Piotr Duda.  Cieszę sie, że przekonałem do siebie tylu delegatów i mam nadzieję, że swoją pracą przekonam do siebie również tych, którzy dzisiaj na mnie nie głosowali. Warto pracować dla ludzi pracy i dla „Solidarności”. Proszę was o jedno. W tych trudnych chwilach nie zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko. Ale jeśli będziemy jednością, damy wspólnie radę. Szczęść Wam Boże ! ” Piotr Duda będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne cztery lata. W kolejnym punkcie obrad XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów wybrani zostaną członkowie Komisji Krajowej i członkowie Komisji Rewizyjnej. Zjazd w Bielsku – Białej potrwa do czwartku.

za stroną NSZZ „S” Gorzów

7.10.2014 wieczorem w Bielsku Białej msza święta w katedrze pw. św. Mikołaja rozpoczęła  XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Liturgii w intencji delegatów i pomyślnych obrad przewodniczył biskup Tadeusz Rakoczy.

Nazajutrz w bielskiej hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem,300 delegatów uczestniczyło w zjeździe  , którego głównym celem był wybór władz Związku na nową, czteroletnią kadencję.  Przed procedurą wyborczą głos zabierali  zaproszeni goście: -przedstawiciele zagranicznych i krajowych central związkowych oraz przedstawiciel PIP. Następnie uroczyście pożegnano byłego Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie – Marcina Tyrnę.  Przed roboczą częścią zjazdu Delegaci  wystosowali przesłanie do papieża Franciszka.

Po przyjęciu uchwał porządkowych wysłuchano sprawozdań z działalności w minionej kadencji złożonych przez Przew. KK oraz KKR. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do wyboru władz związku.  W tajnych wyborach Przewodniczącym  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ponownie został wybrany Piotr Duda.

Następnie przystąpiono do wyboru 56 członków Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).  Wśród wybranych członków KK znalazł się Krzysztof Gonerski –Przew. KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.. Do składu KK z klucza weszli  Przewodniczący Zarządów Regionów (ZR)  i Sekretariatów Branżowych. Z ZR Gorzów  do KK wszedł Jarosław Porwich.

W drugim dniu zjazdu dokonano wybory Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR). Do 16- osobowej KKR weszli między innymi: Waldemar Rusakiewicz z ZR Gorzów Wlkp. i Krzysztof Nawrocki Przew. KP NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

Najważniejszym dokumentem przyjętym przez KZD była Uchwała Programowa, która wyznacza najważniejsze tematy i problemy jakimi ma się zajmować KK w kadencji 2014-2018. Przyjęto również szereg uchwał i stanowisk dotyczących miedzy innymi: składek członkowskich (wniosek szczecińskie KP dotyczący między innymi niezaliczania do wysokości składek wynagrodzenia za nadgodziny), poprawek w Statucie,  pakietu klimatycznego, orzecznictwa Sadu Najwyższego, dialogu społecznego, polskiego górnictwa, dyskryminacji za działalność związkową, importu węgla z Rosji, wyborów samorządowych.

Przedstawiciele kapituły „ Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki” wręczyli medale „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla Piotra Dudy i Józefa Modzelewskiego.

Stosowną uchwałą nadano też tytuły honorowe „ Zasłużony dla NSZZ Solidarność” Wśród 38 osób wyróżnionych znalazło się dwóch przedstawicieli z naszego regionu ( Ks. Bp Adam Dyczkowski i Dr. Dariusz Rymar).

Nowo wybrana KK złożyła przysięgę na Sztandar Związku, a podczas zjazdowego posiedzenia dokonała wyboru Prezydium KK. W wyniku tajnych wyborów skład  Prezydium przedstawia się następująco: z-cy Przew. KK : -Bogdan Biś, -Tadeusz Majchrowicz, -Bogdan Kubiak, sekretarz- Ewa Zydorek, skarbnik –Jerzy Jaworski, członek Prez.-Henryk Nakonieczny. Na pierwszym posiedzeniu spotkała się i ukonstytuowała KKR.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej  KK odbędzie się w listopadzie 2014 r.
Na plakacie Krajowego Zjazdu wśród młodych ludzi na zdjęciu : Grażyna Balicka i Paweł Rogala – członkowie szczecińskiej KP NSZZ „S” Enea.
Wybory na kadencję 2010-2014

Przesłanie do papieża Franciszka

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych KZD

Relacja TV (1)

Relacja TV (2)