21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zmarł Edmund Bałuka

8 stycznia 2015 roku w Warszawie w wieku 81 lat zmarł Edmund Bałuka.

W grudniu 1970 roku był jednym z liderów strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W styczniu 1971 roku był już głównym organizatorem i przywódcą strajku.

– Obok Mariana Jurczyka i Andrzeja Milczanowskiego to była jedna z najważniejszych postaci szczecińskiej antykomunistycznej opozycji. Postaci ważnych dla wolnej Polski – mówi Michał Paziewski, historyk i autor książki „Grudzień 1970 w Szczecinie”.

W 1972 był przewodniczącym Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Metalowców w Szczecinie, na VII Kongresie Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie jako jedyny głosował przeciwko statutowi, który potwierdzał podporządkowanie związków zawodowych Partii.
dr Marcin Stefaniak, dyrektor szczecińskiego IPN jeszcze kilkanaście dni temu powiedział :

….Należy na pewno podkreślić jedno nazwisko – Edmund Bałuka, który w styczniu 1971 roku stanął na czele strajku, ale był też jednym z przywódców strajku w grudniu. Przy nim oczywiście stanęli inni ludzie, ale tak naprawdę to talent przywódczy i charyzma Bałuki miały tutaj znaczenie kluczowe…

Cześć Jego pamięci.

Informacja o pogrzebie {filelink=497}

Zdjęcie Edmund Bałuka w styczniu 1971 roku, obok Edward Gierek. foto – Maciej Jasiecki