3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA S.A.

Zgodnie z harmonogramem spotkań, w Baranowie kontynuowano rozmowy o rozwiązaniu najpilniejszych problemów w Enea S.A. Sprawy poruszane na spotkaniu:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników