29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Operator

Strona pracodawcy w odpowiedzi na pismo strony związkowej z początku styczna 2015 r. podjęła wreszcie rozmowy nad ustaleniem zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym roku.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników