27 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kierat czy praca?

Przeciążenie pracą pracowników w GK Enea pomału i niezauważalnie staje się normą. Kolejne Programy Dobrowolnych Odejść, ogłaszane przez pracodawców utrwalają i pogłębiają ten stan. Co gorsza jest to praca dla samej pracy, pracownicy często nie widzą sensu w czynnościach i obowiązkach nakładanych przez przełożonych. Praca w weekendy i częste odraczanie prywatnych terminów z powodu pracy odbija się negatywnie na stanie psychicznym. Wykonywanie zestawień, tabelek – w kolejnej konfiguracji wymyślonej przez mityczny Poznań. Permanentna zmiana systemów informatycznych, prowadzi do frustracji, ogólnej nerwowości i fatalnej atmosfery w pracy. Na to nakłada się jeszcze ciągła niepewność miejsca pracy, związana z przesuwaniem pracowników jak sprzętu biurowego z jednej spółki do drugiej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników