25 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kwartalne spotkanie w ENEA S.A.