17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie roczne w Kozienicach

W spotkaniu wziął udział Zarząd ENEA S.A. w komplecie oraz Prezesi i przedstawiciele Zarządów takich spółek jak: ENEA Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Centrum, ENEA Trading.

Agenda spotkania przewidywała również obecność  Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego, ale minister właśnie podał się do dymisji.

Spotkanie rozpoczęło się od sympatycznej uroczystości związanej z otrzymaniem przez doradcę Zarządu ENEA S.A. Bogdana Klepasa Krzyża Wolności i Solidarności. Laudację wygłosił Prezes Krzysztof Zamasz a następnie wręczył Bogdanowi Klepasowi również odznaczenie Zasłużony dla ENEA.

 

 

 

 

 

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników