17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kwartalne spotkanie ENEA S.A.

W Baranowie doszło do cyklicznego spotkania stron dialogu społecznego.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników