17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

WZD naszej organizacji 17-18 grudnia 2015

W dniach 17-18 grudnia 2015 w Szczecinie odbyło się  Zebranie Delegatów naszej Organizacji Podzakładowej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników