17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

Zarząd Enea S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące odwołania z dniem 7 stycznia 2016 roku, ze składu Zarządu Emitenta:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników