4 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe w ENEA S.A. zakończone