28 listopada 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe ENEA Operator