3 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Serwis

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Enea Serwis.

Ze strony zarządu udział w nim wzięli :

Sławomir Bielecki – Prezes Zarządu

Andrzej Wicik – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Agnieszka Żyro – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych

ze strony społecznej trzy organizacje związkowe tj.

MZZP

MOZ Solidarność

i po raz pierwszy, nowo powstały związek Synergia

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników