25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kolejne spotkanie w sprawie PPE

Z inicjatywy strony społecznej w Poznaniu doszło do spotkania z firmą AVIVA, która od 2005 r. prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny dla Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. (PPE). Na spotkanie przybyła silna reprezentacja AVIV-y (5 osób). Krótka prezentacja podsumowała dotychczasową współpracę w ramach PPE. Aktualnie w programie uczestniczy 5136 Pracowników. Dowiedzieliśmy ile wypłacono świadczeń w ramach ubezpieczenia i ile składek wpłynęło na konto AVIV-y. Przypomniano nam strukturę inwestowania, oraz poznaliśmy opłaty za zarządzanie funduszami kapitałowymi. Dotychczasową współpracę podsumowano jako bardzo dobrą, i wyrażono chęć jej kontynuacji. Przedstawiono nową propozycję ubezpieczeniową, za tą samą składkę wyższe świadczenia.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników