17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Powołanie Komitetu Protestacyjnego

„Dnia 02.11.2016r. pracę w zarządzie Enei Operator zakończył pan Jakub Kamyk. Zarząd Enei Operator dziękuje panu Jakubowi Kamykowi za wieloletnią współpracę.”

Jednocześnie w tym samym dniu, na miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej Enei Operator pana Wojciecha Wostala powołano pana Pawła Górskiego – pracownika Departamentu Korporacyjnego ENEA S.A.”

Po raz pierwszy w historii Grupy Enea. Po raz pierwszy w historii Enea Operator. Po raz pierwszy w historii 5-ciu spółek energetycznych, z których utworzona została swego czasu Enea S.A. bez podania konkretnej przyczyny odwołano członka Zarządu Enea Operator wybranego do pełnienia tej funkcji w kadencji 2016-2019 przez pracowników spółki . Kandydata popartego przez dwie największe organizacje związkowe działające w spółce: NSZZ „Solidarność” Enea oraz MZZP GK Enea !!! Sytuacja jest poważna, naruszono wszystkie zasady i dobre obyczaje, których naruszyć nie odważyły się nawet tak nieprzyjazne pracownikom zarządy jak te, które funkcjonowały w Enea S.A. w latach 2009-2015. Dlatego z dniem 4 listopada 2016 roku powołany został w tej sprawie Komitet Protestacyjny!!!

Ponieważ sprawa jest bezprecedensowa i poważna, dlatego skład Komitetu Protestacyjnego także jest poważny. Żarty się skończyły.

Więcej na ten temat na: Nowa strona Komisji Międzyzakładowej