30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie z Zarządem ENEA Opertaor

Ze strony Zarządu uczestniczyli:

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

Sławomir Mirkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników