17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pierwsze w tym roku spotkanie z Zarządem ENEA Operator

Ze strony Zarządu byli obecni :

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 

 

 

Agenda spotkania obejmowała :

1.  Zawarcie uzgodnienia w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w 2017 roku

2.  Prezentacja wykonania 1% Funduszu Nagród  o którym mowa w art. 31 ZUZP

3.  Prezentacja dystrybucji podwyżki (część uznaniowej) wynikającej z Porozumienia Płacowego z dnia 21.04.2016 r.

 

Na wniosek strony społecznej poszerzono agendę tego spotkania o punkt 4.  sprawy różne.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników