27 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Koniec uzgodnień preliminarza WDS na 2017 rok

Dzisiaj po negocjacjach podpisano plan WDS  i preliminarz na 2017 rok. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników