3 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Porozumienie płacowe w Enea S.A podpisane

Po burzliwych i długotrwałych rozmowach (skończyły przed 17-tą, a rozpoczęliśmy o godzinie 11:30) dnia 9.03.2017 podpisaliśmy porozumienie płacowe z Zarządem Enea S.A. dotyczące roku 2017. Zgodnie z jego zapisami:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników