25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Enea Logistyka

 W wyniku negocjacji placowych przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia 2017 roku pomiędzy Zarządem Enea Logistyki sp. z.o.o. reprezentowanym przez: Marka Gembiaka – Prezesa Zarządu oraz Dawida Serafinowicza – Członka Zarządu ds. Ekonomicznych a Stroną Społeczną zawarto Porozumienie.

 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników