17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ”S” Pomorza Zachodniego

W dniu 31 marca 2017 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego odbyło się posiedzenie zarządu, na którym rozmawiano na nw. tematy :

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników