1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Negocjacje płacowe w Enea Operator

30 marca 2017 Zarząd Enea Operator spotkał się ze stroną związkową w celu kontynuowania negocjacji płacowych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników