16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Enea Operator

Negocjacje płacowe (ciąg dalszy).

Zarząd ENEA Operator stawił się w komplecie.

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

Sławomir Mirkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno -Finansowych

Tadeusz Dachowski -Wiceprezes ds. bezpieczeństwa i BHP

Ze strony społecznej byli :  NSZZ Solidarność ENEA ; MZZP ENEA; MZZP Ruch Ciągły ENEA; MZZP Synergia; ZZ Inżynierów i Techników; MZZP Kadra

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników