16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Nowy przewodniczący RN ENEA SA

Podobny obraz28 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę o powołaniu Stanisława Kazimierza Hebdy w skład rady nadzorczej spółki. Jednocześnie NWZ powierzyło Stanisławowi Kazimierzowi Hebda funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników