30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Życzenia

Na czas świąt Bożego Narodzenia i wszystkie dni Nowego Roku 2018 składam serdeczne życzenia obfitych Bożych łask i darów oraz wszelkiej pomyślności dla Wszystkich Związkowców wraz z Rodzinami. „Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą” – niech słowa kolędy budzą nadzieję i dodają nam siły. Niech łączą nasze prace, wysiłki i myśli w atmosferze pokoju i wzajemnego zaufania. Niech prowadzą nas w blasku Serca Dziecięcia Bożego do jedności serc i sumień.

 

 

Życzę serdecznie, aby dobra nowina o przyjściu Jezusa do naszych serc i domów przemieniała codzienne życie i pomagała rozwiązywać trudne sprawy. Niech daje światło, radość i nadzieję Wszystkim, których łączy międzyludzka solidarność.

W imieniu KP Krzysztof Nawrocki