16 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Miesiąc: listopad 2017

1 min read

Na spotkaniu obecni ze strony pracodawcy byli: Piotr Stube - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych...

2 min read

 do Poznania stawiła się strona związkowa. Liczyliśmy, że rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu płac w 2018 r. ( stosowne zaproszenie do...

3 min read

Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

3 min read

W Poznaniu przedstawiciele zarządu Enea Centrum i strona związkowa spotkali się by podyskutować o problemach i najpilniejszych sprawach do załatwienia w...

2 min read

Po dwumiesięcznej przerwie zebrali się członkowie Komisji MOZ. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

2 min read

Obrady Krajowej Sekcji Energetyki -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników

5 min read

1.    Cel spotkania Informacja na temat założeń i przebiegu korporacyjnego projektu IZSD  oraz dyskusja  o wpływie tego projektu na sytuacje...

1 min read

Organizacje z GK ENEA gościła tym razem organizacja międzyzakładowa NSZZ Solidarność z Połańca. W spotkaniu uczestniczyły organizacje Solidarności z Białegostoku;...