25 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie MOZ w Pieczyskach

Po dwumiesięcznej przerwie zebrali się członkowie Komisji MOZ. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników