25 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Logistyka

Ze strony zarządu negocjowali:
Gembiak Marek Franciszek – Prezes Zarządu
Serafinowicz Dawid Mariusz – Członek Zarządu Ds. Ekonomicznych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników