28 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Operator cd.

Stronę zarządu reprezentowali:

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu

Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tadeusz Dachowski – Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników