17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA Serwis

Negocjacje Płacowe

Ze strony Zarządu obecni byli:

Sławomir Bielecki – Prezes Zarządu

Sławomir Szczot – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Piotr Stube – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników