28 listopada 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w Enae S.A.