17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kwartalne spotkanie w Operatorze

Zgodnie z przyjętą zasadą ( spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał) zarząd Enea Operatora (EO) zaprosił stronę społeczną na spotkanie w Poznaniu.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników