30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2018-10-30

2 min read

Dylematy - Pogodna Jesień czy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) Wieloletni pracownicy wywodzący swe zatrudnienie z dawnego Zakładu Energetycznego Szczecin korzystają wciąż...