30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2019-04-10

2 min read

W Poznaniu kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w Enea S.A. -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych...