17 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Uroczyste podpisanie Umowy Społecznej