25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Przeglądu ZUZP w ENEA S.A.

W Poznaniu kolejny raz spotkał się zespół, którego celem jest przegląd oraz aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  w ENEA S.A. ( ZUZP).

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników