30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

30.01.2020 Zebranie KP

W Oddziale Dystrybucji Szczecin na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie komisji podzakładowej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia poruszono następujące tematy:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników