17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pielgrzymka do Lichenia z ZR

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2020 r.

Kosz pielgrzymki – 150 zł od osoby. W ramach ceny oferujemy:

przejazd autokarem

– nocleg (Dom Pielgrzyma „Arka” w Licheniu)

– trzy posiłki

– ubezpieczenie

Planowany wyjazd ze Szczecina 25 kwietnia 2019 r.

  1. Zapisy przyjmowane są do końca marca w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy, wysyłany na adres e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl
  • Opłaty za wyjazd można uregulować przelewem na rachunek bankowy ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego: Santander Bank Polska, numer konta: 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000 z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia”  plus wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres
    e-mail:  solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl
  • Pierwszeństwo mają członkowie  Związku „Solidarność”, osoby towarzyszące będą zapisywane na listę rezerwową.