3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

11.02.2020 Rozmowy płacowe w Enea S.A.

W Poznaniu po ponad dwumiesięcznej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Enea S.A. w 2020 r. 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników