28 listopada 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2020-02-21

5 min read

W Poznaniu po długiej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Operatorze w 2020 r. ->...