1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

19.06.2020 Wideokonferencja w Operatorze

Na kolejnej wideokonferencji spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze. Tematy poruszane na spotkaniu:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników