5 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Życzenia z okazji Dnia Energetyka