27 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

14.12.2020 spotkanie w Enea Serwis

Zgodnie z uzgodnieniem  z 16 października 2020 r. strony dialogu społecznego w Enea Serwis spotkały się by porozmawiać o ewentualnych ruchach płacowych w Spółce w 2020 r. Jak się okazało tematyka spotkania była szersza.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników